«Գյումրու առաջընթաց» քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն ՀԿ

«Գյումրու առաջընթաց» ՔՀԶԿ» Հասարակական կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում`նպատակ ունենալով աջակցել ժողովրդավարության հաստատմանը, ժողովրդավարական արժեքների զարգացմանը, խոսքի ազատության, բազմազանության եւ բազմակարծության տարածմանը Հայաստանում՝ ունենալով երկիր՝ արդյունավետ կառավարմամբ,որտեղ ժողովուրդը պահանջատեր է, իսկ իշխանությունը՝ հաշվետու ժողովրդին: Շիրակի մարզ, ք․ Գյումրի, Վ․ Աճեմյան 7, Ա․ Մանուկյան 16, (+374) 98 69-16-90, 098 69-16-55, progressgyumri@mail.ru, www.progressgyumri.am

Սպիտակի «Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն ԲՀԿ

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են ուսումնա դաստիարակչական,  մշակութային, սոցիալական աջակցություն, մասնավորապես ՝ նախապատրաստել կադրեր ժամանակակից  IT համակարգչային ուսումնառւոթյան և Ռոբոտաշինության ոլորտում:  Լոռի, Սպիտակ, Իտալական թաղամաս, +374 94 41 38 17 armywca@yahoo.com

Սարդարապատ հուշահամալիր Հայոց ազգագրության թանգարան

Թանգարանի առաքելությունն է փրկել, պահպանել ու հարստացնել, ուսումնասիրել, ցուցադրել, հանրայնացնել ու հաջորդ սերունդներին փոխանցել հայոց ազգային մշակույթին վերաբերող թանգարանային հավաքածուներ և առարկաներ: Արմավիրի մարզ, գ.Արաքս,Դանիել- Բեկ Փիրումյան (+374)237 6-99-96 info@ethnomuseum.am https://www.facebook.com/Sardarapat/

Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Ասոցիացիայի առաքելությունը Հայաստանում սոցիալական աշխատանք մասնագիտության առաջխաղացման ապահովումն ու սոցիալական աշխատանքի բնագավառի կարգավորումն է։ Իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ, Երևան, 0004, Ծ. Իսակովի 31/2 1 Գործունեության հասցեն՝ ՀՀ, Երևան, 0069, Կ. Ուլնեցի 64 Հեռ.՝ (+37460) 540150 infoaasw@gmail.com http://aasw.org/hy/

«Հույսի Ձեռք» սոցիալական ՀԿ

Առաքելությունն է աջակցել Գեղարքունիքի մարզի սոցիալտնտեսական զարգացմանը և հաշմանդամություն  ունեցող ընտանիքներին ու ծնողազուրկ երեխաներին: Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Նորատուս Սևանի 22 նրբ. 16 տ +374 77 660 740 huysi.dzerqhk@mail.ru, https://www.facebook.com/profile.php?id=100010478523680

«Հայ Միասնության Խաչ» ԲՄՀԿ

Աջակցել քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող, կիրթ, իրազեկ, հայրենասեր, ազգային և համամարդկային արժեքներ կրող քաղաքացու ձևավորմանը և նրա սոցիալական վիճակի բարելավմանը՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերին: Նպաստել հայրենիքի և սփյուռքի գործուն կապի ամրապնդմանը: ՀՀ, ք. Էջմիածին 1101, Շահումյան 36,  (+374 231) 4 56 10 info@cau.am http://www.cau.am/

«Հույսի Մեծամոր» ՀԿ

ՀԿ-ի առաքելությունն է․ -Պաշտպանել հաշմանդամների և նրանց ընտանիքների իրավունքները, նպաստել նրանց ինտեգրմանը հասարակության մեջ: -Մշտապես զարգացնել կազմակերպության ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու հզորությունները` առաջադրված նպատակին հասնելու համար: -Հաշմանդամ երեխաների ծնողների կրթություն,ծնողական փոխօգնության խմբերի ստեղծում և նրանց կարողությունների հզորացում: Հայաստան, Արմավիրի մարզ, Մեծամոր 2-րդ թաղամաս (№2 մանկապարտեզի շենքում),  +374-77-901188 huysimetsamor@yahoo.com https://www.facebook.com/huysimetsamor/

«Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ

ՀԿ-ի գործունեության առաքելությունն է տեղական, տարածաշրջանային և հանրապետական մակարդակներում իրավապաշտպանական գործունեության հզորացմանը խթանելը։ ՀԿ-ի տեսլականն է՝  իրավագիտակից հասարակության ձևավորումը։ Լոռի, Սպիտակ, Շահումյան 5/7 +374 (255) 2 20 17; +374 99 39 61 70, spitakgroup2010@gmail.comhttps://bit.ly/2Telq0L