Վայոց Ձորի զարգացման «Հույս-98» ՀԿ

Կազմակերպության առաքելությունն է աջակցել Վայոց Ձոր մարզի
համայնքների սոցիալական, առողջապահական, կրթամշակութային
հիմնահարցերի լուծմանը` շինվերանորոգման, կրթախորհրդատվական,
մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության ծրագրերի
իրականացման միջոցով:

ՀՀ, ք.Վայք, 3801, Ալավերդյան 15/ա,

Հեռ.098 11 40 55

arminemsk59@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *