«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել համայնքների զարգացման գործում բնակչության մասնակցային վարքի ձևավորմանը և այդ միջոցով համայնքների տնտեսական, սոցիալական, մշակութային խնդիրների արդյունավետ լուծմանը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերին:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք Մարտունի 1402,Պռոշյան 8

+374–262 44300, +374 94 211396

kananc7@gmail.com

http://martunicenter.am/