«Հույսի Ձեռք» սոցիալական ՀԿ

Առաքելությունն է աջակցել Գեղարքունիքի մարզի սոցիալտնտեսական զարգացմանը և հաշմանդամություն  ունեցող ընտանիքներին ու ծնողազուրկ երեխաներին:

Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Նորատուս Սևանի 22 նրբ. 16 տ

+374 77 660 740

huysi.dzerqhk@mail.ru,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010478523680

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *