Հաստատվեց Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող միջմարզային կոալիցիայի շահերի պաշտպանության ռազմավարությունը

Մայիսի 10-ին Երևանի Իբիս հյուրանոցում տեղի ունեցավ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող միջմարզային կոալիցիայի հերթական հանդիպումը, որի նպատակն էր քննարկել և հաստատել կոալիցիայի շահերի պաշտպանության ռազմավարությունը։

Մարտին կայացած երկօրյա համաժողովի ընթացքում արդեն իսկ կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները մշակել էին ռազմավարության նախնական տարբերակը, որը շրջանառվել էր կազմակերպությունների շրջանում ևս մեկ անգամ առաջարկություններ և դիտարկումներ հավաքագրելու նպատակով։ Կոալիցիայի այս հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին արված մեկնաբանությունները, հստակվեցին մի քանի խնդրահարույց պահեր, հստակեցվեց կոալիցիայի դիրքորոշումը։

Կոալիցիայի տեսլականն է՝ հաշմանդամություն և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաները հասարակության լիարժեք անդամներ են և ունեն հավասար հնարավորություններ

Կոալիցիայի կողմից որպես  ռազմավարական ուղղություններ դիտարկվել են երկու ոլորտ՝ սոցիալական աջակցության և ներառական կրության, որոնց շուրջ էլ ռազմավարության մեջ ներկայացվել են կոալիցիայի շահերի պաշտպանության նպատակներն ու գործողությունները։

Սոցիալական աջակցության մասով որպես վերջնանպատակ սահմանվել է՝ Հայաստանում հաշմանդամություն և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաները ապահովված են որակյալ, հասանելի և կարիքահեն սոցիալական ծառայություններով, որպես ենթանպատակներ՝ 1) Մինչև 2021 թվականը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մշակվել են և ներդրվել հաշմանդամություն և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաներին մատուցվող ծառայությունների միասնական չափորոշիչներ, 2) Մինչև 2022 թվականը հաշմանդամություն և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների  կարիքների գնահատման հիման վրա յուրաքանչյուր մարզում ստեղծված է նվազագույնը մեկ սոցիալական աջակցության կենտրոն։

Ներառական կրթության մասով վերջնանպատակն է՝ ՀՀ-ում իրականացվում է որակյալ ներառական կրթություն բոլոր երեխաների համար, ենթանպատակները՝ 1) Մինչև 2023թ․ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերում իրականացված են համապատասխան փոփոխություններ,  2) Մինչև 2023թ․ մշակվել և/կամ վերանայվել են ուսուցչական անձնակազմի, մանկավարժահոգեբանական թիմի և ծնողների վերապատրաստումների չափորոշիչները՝ ներդնելու ներառական կրթության ապահովման համար առավել  արդյունավետ վերապատրաստման ծրագրեր, 3) Հանրությունը իրազեկ է ներառական կրթության բարեփոխումների և ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ։

Կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները հանդիպման ընթացքում քննարկեցին նաև իրենց հետագա անելիքներն ու համագործակցությունը կառավարության հետ ուղղված վերը նշված նպատակներին հասնելու ուղղությամբ։

22 thoughts on “Հաստատվեց Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող միջմարզային կոալիցիայի շահերի պաշտպանության ռազմավարությունը

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *