«Հայ Միասնության Խաչ» ԲՄՀԿ

Աջակցել քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող, կիրթ, իրազեկ, հայրենասեր, ազգային և համամարդկային արժեքներ կրող քաղաքացու ձևավորմանը և նրա սոցիալական վիճակի բարելավմանը՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերին:

Նպաստել հայրենիքի և սփյուռքի գործուն կապի ամրապնդմանը:

ՀՀ, ք. Էջմիածին 1101, Շահումյան 36, 

(+374 231) 4 56 10

info@cau.am

http://www.cau.am/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *