30.01.2019

Կազմակերպություններ

Ձեզ ենք ներկայացնում Միջազգային և Հայաստանյան այն կառույցները, որոնք իրենց գործունեության բնույթով առնչվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ․

Երեխաների և ընտանիքների աջակցություն և պաշտպանություն իրականացնող հանրապետական ծածկույթ ունեցող հասարակական կազմակերպություններ.

 1. «Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշպանության հայկական կենտրոն»

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշպանության ոլորտում իրավաբանական խորհրդատվություն:

Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երևան, Սարմենի 1, հեռ.՝ (+374 10) 58-78-64, 54-29-36, էլ-փոստ՝ sakhfd@arminco.com, վեբկայք՝ www.sakharovcenter.org

 1. «Ապավեն» ԲՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացում ՀՀ-ում և Արցախում՝ այդ թվում հաշմանդամների և հաշմանդամ ունեցող ընտանիքների, Հայրենեկան պատերազմի վետերանների համար: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Քաջազնունու փող. 1 , Հեռ.` (+374 10) 55-19-69  

 1. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ օգնության ձեռք մեկնել հասարակության ամենակարիքավոր անդամներին՝ միայնակ անապահով տարեցներին, փախստականներին, հաշմանդամներին և բոլոր նրանց, ովքեր խիստ կարիք ունեն կենսական աջակցության: 

Հասցե՝ ք. Երևան 0026, Գ. Նժդեհի 42, հեռ.՝ (+374 10) 44-47-92, (+374 10) 44-47-93, (+374 10) 44-47-61, (+374 10) 44-47-32, ֆաքս՝ (+374 10) 44-47-92,

կայքի հասցեն՝ www.mission.am,

էլ-հասցեն՝ org@ngo.mission.am 

 

 1. Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն 

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում երեխաների և ընտանիքների իրավունքների, շահերի և հոգեկան առողջության պաշտպանություն:

Հասցե՝ ք. Երևան, Նոր Նորքի 1-ին զանգված, Նանսենի 3, հեռ.՝ (374 10) 63 39 13, (374 77) 08 30 84, էլ. փոստ՝ bejanyan@ache.am, վեբկայք՝ www.ache.am

 1. «Աստղիկ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ասոցացիա ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ դարձնել հաշմանդամ երեխաներին հասարակության լիարժեք անդամներ, լուծել առողջության վերականգնման, կրթության, ինտեգրացման հետ կապված հարցերը, իրավունքների պաշտպանություն, շրջակա միջավայրի հարմարեցում, ընտանիքների սոցիալական վիճակի բարելավում, ժողովրդավարական արժեքների քարոզչություն 

Հասցե՝ ք. Երևան, Չարենցի 1, հեռ.՝ (+374 10) 57-51-85,

Էլ. փոստ՝ levast@netsys.am 

 1. «ԱրԲես» Առողջության կենտրոն 

Գործունեության ոլորտ՝ ցերեկային խնամքի և բուժման կենտրոն` հատուկ կարիքներով երեխաների զբաղվածությունը կազմակերպելու նպատակով, ինչը խթան է հանդիսանում նրանց ինտեգրմանը հասարակության մեջ:

Հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Փափազյան փող., 32 շենք,

հեռ.՝ (+374 10) 26-21-00 

 1. «Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ անհատականացված ինտենսիվ ծառայություններ, որոնք հիմնված են Կիրառական վարքային վերլուծության (ԿՎՎ) ծրագրի սկզբունքների վրա: Ուսուցանվում են տարրական հմտությունները` օգտագործելով դրական խրախուսանքը, ինչը ենթադրում է մտերմիկվերաբերմունք երեխայի նկատմամբ և մշտական խրախույս ու գովասանք: Այն հմտությունները, որոնք ուսուցանվում են դասարանում, այնուհետև ընդհանրացվում են և ամրապնդվում են բնական միջավայրում, որպեսզի երեխաները կարողանան ինքնուրույն գործել ևավելացնել իրենց պոտենցիալը: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Սարյան 20, հեռ.՝ (374 10) 58-07-33,

կայք՝ www.aicdc.am, էլ.փոստ՝ aicdmail@yahoo.com 

 1. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում պաշտպանել երեխաների և ընտանիքների շահերը տարբեր ոլորտներում:

Հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (374 10) 57 32 36, էլ. փոստ` qocharyan11@mail.ru

 1. «Զարթոնք-89» ՀԿ

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում աջակցել երեխաների, դեռահասների, երիտասարդների կրթությանը, առողջությանը, իրավունքների պաշտպանությանը, նպաստել հանրապետության տարբեր մարզերում խոսքի ազատությանը և բազմակարծությանը, զարգացնել երիտասարդության շրջանում ՏՏ-ի կիրառմամբ լրագրողական հետազոտական, ստեղծագործական ունակությունների բարձրացմանը:

Հասցե՝ ք. Երևան, Սեբաստիա 104, հեռ.՝ (374 10) 77 31 28, էլ. փոստ՝ zartonk-89@netsys.am, zartonkptpi@gmail.com, վեբկայք՝ www.zartonk89.am

 1. «Զեյթուն» հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն 

Գործունեության ոլորտ՝ հաշմանդամ երեխաների ինտեգրում, աջակցություն նրանց սոցիալական խնդիրները լուծելու, հաշմանդամ երեխաների ծնողների աշխատանքի տեղավորելու հարցում: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Շահսուվարյան 8ա, բն. 68,

հեռ.՝ (+374 10) 23-42-27 

 1. «Էխո»ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամ երեխաներին, երիտասարդներին և նրանց ծնողներին, առողջապահական, կրթական, մշակութային, սոցիալական, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված բազում ծրագրերի իրականացում, որոնց շնորհիվ հաշմանդամ երեխաներն ու երիտասարդները կհաղթահարեն հասարակությունից մեկուսացված լինելու զգացողությունը, կինտեգրվեն ռեալ հասարակական կյանքին: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Բագրատունյաց 10փ. 24ա տուն

Հեռախոս՝(+374 60) 48-94-94, (077) 58-13-15, Էլ.փոստ՝ news@ekhongoarmenia.am, info@ekhongoarmenia.am 

 1. «HDP» հիմնադրամ 

Գործունեության ոլորտ՝ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանութուն և գյուղական hամայնքների զարգացում` նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման միջոցով:

Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երևան, Հր. Քոչար 14, բն. 45,

Հեռ. (374 10) 26-17-61, Ֆաքս (374 10) 27-47-86

Կայք՝ www.hdpf.org , էլ. փոստ. hdpf@mail.ru    

 1. «Լիարժեք կյանք»ՀԿ

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հզորացմանը՝ կրթական, իրավական առողջապահական, սոցիալական, հոգեբանական, տեղեկատվական ծառայությունների, հանրային քաղաքականության բարելավման և քարոզչության միջոցով: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Բաղյան 2, Նոր Նորքի 3-րդ զանգված,

հեռ.՝ (060) 755 155, Էլ.-փոստ՝ info@fulllife.am, վեբկայք` www.fulllife.am 

 1. «Լուսաշող» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծրագրեր հաշմանդամ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 56/41,

հեռ.՝ (+374 10) 48-82-58, (+374 10) 55-35-24 

 1. «Կամք և կորով»ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ վատ լսող երիտասարդների մշակութային զարգացում:  

Հասցե՝ ք. Երևան, Եզնիկ Կողբացի 69, (Իրավաբ.հասցեն Երևան,Կոմիտաս 19, բն.41),

հեռ.՝ (+374 10) 53-85-41, (+374 10) 30-29-70,

Էլ-փոստ՝ markamk@yahoo.com, kamkorov@netsys.am 

 1. «Հայաստանի երեխաների ասոցացիա» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ սոցիալական, առողջապահական և կրթական ծրագրերի իրականացում, զբաղվում է հաշմանդամ երեխաների իրավական պաշտպանությամբ: ՀԿ-ն կազմակերպում է հաշմանդամ երեխաների վիրահատությունների իրականացումն արտերկրում, ունի վերականգնողական կենտրոն, ուր մատուցվում են անվճար ծառայություններ, կազմակերպու և իրականացնում է հաշմանդամ երեխաների խնամք տնային պայմաններում: 

Հասցե՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (+374 10) 57-33-56, 

 1. «Հայաստանի խուլերի միավորում» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ միավորել վատ լսող և դժվարությամբ խոսող մարդկանց, ապահովել նրանց աշխատանքով, աջակցել կրթություն ստանալու գործում: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Եզնիկ Կողբացու փող., 75 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան Երևանում),

Հեռ.՝ (+374 10) 53-82-64, 53-35-36,

Էլ.փոստ՝ armdeafsociety@gmail.com, Վեբկայք՝www.deaf.am 

 1. «Հայաստանի կույրերի միավորում» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ աշխատատեղերի ստեղծում, կույր և վատ տեսնող մարդկանց ստեղծագործական ունակությունների բացահայտում։ ՀԿ-ին կից գործում են 15 ձեռնարկություններ (ներկայումս՝ 512%-ով)։ Կազմակերպության ջանքերի շնորհիվ շահառուների համար կառուցվեցին բնակելի տներ։ 

Հասցե՝ ք.Երևան, Իսահակյան 18,

Հեռ.՝ (+374 10) 54-18-45, (+374 10) 56-05-21, (+374 10) 56-80-91,

Էլ. փոստ՝ armblind2000@yahoo.com 

 1. «Հայաստանի մանկական ասոցիացիա» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում երեխաների սոցիալական, առողջապահական և իրավական խնդիրների վերհանում և լուծում:

Հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (374 10) 57 78 20, 57 33 56, էլ. փոստ՝ s-varuzhan@rambler.ru, վեբկայք` www.ch_fund.narod.ru

 1. «Հայկական կարիտաս» բարեսիրական ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցության և սոցիալական ծառայությունների տրամադրում տարբեր խոցելի խմբերին:

Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երևան, Չայկովսկի 34, բնակարան 23, Միգրացիա և Ինտեգրացիա բաժին, Հեռ` (+374 10) 56-57-66, վեբ-կայք՝ www.mtrcarm.com, www.armenianmigrant.com, www.caritasarm.am

 1. «Համագործակցություն հանուն խաղաղության և հասարակության ներդաշնակ զարգացման» ԲՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում բարեգործություն և աջակցություն:

Հասցե՝ ք. Երևան, Սեբաստիա 141/1, բն 35, հեռ.՝ (374 94) 77 57 05, (374 94) 77 57 05, էլ. փոստ`mkarina0707@mail.ru

 1. «Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ խուլ և վատ լսող երեխաների ինտեգրացում, վատ լսող երեխաների հայտնաբերում, որակյալ լսողական սարքերով ապահովում, բանավոր խոսքի զարգացում, հանրակրթական դպրոցին պատրաստում: 

Հասցե՝ ք.Երևան, Շիրվանզադե 17,

Հեռ.՝ (+374 10) 23-19-53, էլ. փոստ՝ manukyantamara@yahoo.com , Վեբկայք՝ www.havat.am 

 1. Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության «Ունիսոն» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ բնակչության խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված մոնիտորինգների, իրազեկության քարոզարշավների և այլ միջոցառումների անցկացում։ Հայաստանում գործող մշակութային, կրթական, առևտրային և այլ օբյեկտների՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց (այդ թվում՝ անվասայլակից օգտվող) համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովում։ Բնակչության խոցելի խմբերի՝ երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում մասնակցության ակտիվացում, զբացվածության խթանում, իրավաբանական և հոգեբանական աջակցություն։ Հայաստանի օրենսդրության համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին: 

Հասցե՝ ք.Երևան, Դեմիրճյան 36,

Հեռ.՝ (+374 10) 52-21-70, էլ.-փոստ՝ unison@unison.am, վեբկայք՝www.unison.am 

 1. «Հոգեկան առողջության հիմնադրամ» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ հոգեկան առողջության ոլորտում աշխատող մասնագետների՝ հոգեբանների, հոգեբույժների, սոցիոլոգների գործունեության համակարգում, մարդկանց հոգեկան առողջության բարելավում: 

Հասցե՝ ք.Երևան, Հանրապետության 82բ, բն. 6

Հեռ.՝ (+374 10) 54-45-04, էլ.-փոստ՝ mhf@mentalhealth.am, վեբկայք՝ www.mentalhealth.am 

 1. «Հույսի Կամուրջ» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամ երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնմանը, մատչելի դարձնել նրանց համար ուսումը հանրակրթական դպրոցներում, բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը հաշմանդամության խնդիրների վերաբերյալ և փոխել հաշմանդամ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը, քարոզչության միջոցով կրթել հաշմանդամ երեխաների ծնողներին, իրազեկել նրանց երեխաների իրավունքների վերաբերյալ:

Հասցե՝ ք.Երևան, Կորյունի 19ա  

Հեռ.՝ (+374 10) 56-01-43, էլ.-փոստ՝ info@bridgeofhpe.am վեբկայք՝www.bridgeofhope.am 

 1. ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության կենտրոն»

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն այն երեխաներին ու ընտանիքներին, ովքեր կյանքի տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված անապաստան են մնացել, հայտնվել սոցիալ-հոգեբանական տարբեր դժվարին  խնդիրների՝  զրկանքների, բռնությունների, սոցիալական տարաբնույթ բարդ իրավիճակների առջև:

Հասցե՝ ք.Երևան, Կ. Ուլնեցի 64  

Հեռ.՝ (+374 60) 54-01-50, 055 36 55 75, էլ.-փոստ՝ antonyan.mira@gmail.com

 1. Ձեզ համար

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց` երեխաների, պատանիների և տարեցների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների իրավունքներն ու շահերը և պատրաստել նրանց հասարակությանը լիարժեք ինտեգրվելու համար:

Հասցե՝ ք. Երևան, Անդրանիկի 110, բն. 18, հեռ.՝ (374 77) 27 97 82, (374 91) 42 79 60, էլ. փոստ՝ hbalasanian@yahoo.com, վեբկայք՝ www.foryoungo.org

 1. Մանկական Զարգացման հիմնադրամ 

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն երեխաների, նրանց ընտանիքների իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց առողջ զարգացմանը և խոցելի խմբերի ներառմանը հասարակություն, առաջարկել մասնագիտական ծառայություններ` աջակցելով խոցելի խմբերի երեխաներին և նրանց ընտանիքներին, նպաստել մեթոդաբանական բազայի հարստացմանը` մշակելով նյութեր երեխաների հետ աշխատող մասնագետների, մանկավարժների, ծնողների համար: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 1

Վեբ-կայք` www.wvarmenia.am, էլ. փոստ՝ cdc@wvi.org , հեռ. (+374 10) 73-91-48, ֆաքս: (+374 10) 74-91-48 

 1. «Մարիամ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ կրթություն մտավոր հապաղումներով հաշմանդամ երեխաների համար: Իրագործում են ծրագրեր ուղղված հաշմանդամ երեխաների առողջության, կրթական և սոցիալական վիճակի բարելավմանը: 

Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երևան, Ազատության 19, «Կանազ» մշակույթի կենտրոն, 1 հարկ,

Հեռ. (+374 10) 26-08-47, (+374 93) 50-49-97 

 1. «Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում կազմակերպել և իրականացնել այնպիսի ծրագրեր և միջոցառումներ, որոնք ուղղված են հասարակության հիմնախնդիրների լուծմանը:

Հասցե՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 49, բն. 7, հեռ.՝ (374 60) 47 89 89, էլ. փոստ՝ newgenerationngo@gmail.com, infongngo@gmail.com, վեբկայք` www.ngngo.net

 1. «Նորաստղ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ նկարչական, անգլերենի, թատերական, (տիկնիկայաին թատրոն), կերամիկայի, կար ու ձևի խմբակներ, ուր անվճար հիմունքներով հաճախում են ինչպես հաշմանդամ երեխաները, այնպես էլ ոչ հաշմանդամ երեխաներ: Ֆինանսական աջակցություն են ցույց տալիս նաև վիրահատության կարիք ունեցող երեխաներին: 

Հասցե՝ Հայաստան, ք.Երևան, Նորքի 8-րդ զ.թիվ 25 մանկ.,

Հեռ. (+374 10) 64-18-21, (+374 91) 57-60-79 

 1. «Պարգևենք ժպիտ» երիտասարդական ՀԿ

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում` կարիքավոր անձանց համար հայթայթել ռեսուրսներ, հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել հատուկ կարիքավոր անձանց/երեխաներին, ինտեգրել նրանց հասարակությանը, երիտասարդների մասնակցություն (մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության թեմաներով սեմինարներ):

Հասցե՝ ք. Երևան, Հանրապետության 37, հեռ.՝ (374 55) 66 00 59, էլ. փոստ՝ liana.enli@gmail.com, վեբկայք՝ www.letscreatesmile.org, www.letscreatsmile.wordpress.com

 1. «Ջահ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ հաշմանդամ երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, կրթական և առողջապահական ծրագրեր: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Ազատ Վշտունի 5 նրբ. 25 տուն, հեռ. (+374 10) 36-98-15, (+374 10) 37-15-98, 055-36-98-15 

 1. «Սկարպ» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ հաշմանդամների և բնակչության այլ խոցելի խմբերի առողջության պահպանության առաջնային խնդիրների լուծում, հաշմանդամային սպորտի զարգացում, մասնագիտական վերականգնում եւ զբաղվածության հարցերի լուծում: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Բաշինջաղյան փող. 2-րդ նրբ., 10 շենք

Հեռ.՝ (+374 10) 35-02-91, էլ. փոստ՝ skarp@freenet.am 

 1. «ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների խնամքի և ընտանիքների ամրապնդման համայնքային ծառայություններ, ինչպես նաև կրթական ծրագրերի լայն շրջանակ՝ միևնույն ժամանակ զբաղվելով Հայաստանում երեխաների պաշտպանության համակարգի բարելավմամբ՝ շահերի պաշտպանության ազգային ծրագրերի իրականացման միջոցով:  

Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմալյան փող., 1 շենք, բն. 31, հեռ. (374 10) 53 33 52, (374 60)53 33 55,

կայք՝ www.sos-kd.am  

 1. «Վահան» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցուոյսւն հաշմանդամ երեխաների րնտանիքների սոցիալական և առողջական վիճակի բարելավմանը, հաշմանդամ երեխաների ինտեգրմանը` իրականացնելով սոցիալական, կրթական, առողջական, իրավունքների պաշտպանության, մշակութային, միջնորդական ծառայություններ, տեղեկատվության տարածում: 

Հասցե՝ ք. Երևան, ՀԱԱ-1, թաղ., Շերամի փող. N 105մ/մ շենք,

Հեռ. (+374 10) 72-79-19, էլ.փոստ՝ vahanngo2000@rambler.ru 

 1. «Տաթև» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ

Գործունեության ոլորտ՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտում առողջակրթական ցերեկային կենտրոնի գործունեություն:

Հասցե՝ ք. Երևան, Ավան, Աճառյան փակուղի 1, թիվ 56 մանկապարտեզ,

Հեռ.՝ (374 10) 56 87 81, (374 91) 36 72 74

 1. «Փիլադելփիա» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամ երեխաների ինտեգրմանը: Կազմակերպությունում գործում են նկարչության, խեցեգործության, գորգագործության, բատիկայի,երգեցողության խմբակներ,տարբեր առարկաների դասապատրաստման ծրագրեր, մատուցվում են լոգեպեդի և հոգեբանի ծառայություններ: 

Իրագործում է «Բարի գործ» ավանդական ճամբարային ծրագիր,որի մասնաճյուղր գործում է նաև Աբովյան քաղաքում: Աբովյանում ևս մատուցվում են լոգոպեդի և հոգեբանի ծառայություններ: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Ավան Առինջ 7-րդ մ/մ , հեռ./ֆաքս (374 10) 61-53-70 

 1. «Փյունիկ» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ հաշմանդամների ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական վերականգնում, սպորտային միջոցառումներին մասնակցություն՝ հաշմանդամների առողջության և կամքի ուժի ամրապնդման համար, կյանքի դժվարություններն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ ունակությունների զարգացում, հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանություն, հասարակայնության իրազեկության բարձրացում, հաշմանդամների պրոթեզավորում: 

Հեռ.՝ (+374 10) 56-56-07, էլ.-փոստ՝ pyunic@arminco.com, վեբկայք՝ www.facebook.com/pyunic.ngo 

 1. «Փրկություն» ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ հաշմանդամ երեխաների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, կրթական և բժշկական հիմնախնդիրների լուծում։ Շահառուներին անվճար խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում։ Մտավոր հետամնաց երեխաների և երիտասարդների ցերեկային առօրյայի կազմակերպման կենտրոնի գործունեություն: 

Հեռ.՝ (+374 10) 42-78-50, էլ.-փոստ՝ prkutyun@ngoc.am, վեբկայք` www.prkutyun.am 

 1. «Օրրան» բարեգործական ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ կրթական, բժշկական, հոգեբանական և սոցիալական ծառայությունների մատուցում երեխաներին և տարեցներին:

Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմալյան 1-ին փ., 6 շենք

Հեռ. (374 10) 53-51-67, Էլ.փոստ՝ orran@orran.ru, Կայք՝ http://www.orran.am/

 1. «Ֆորտե» հաշմանդամների գիտամշակութային ՀԿ 

Գործունեության ոլորտ՝ բազմակողմանի միջոցառումների կազմակերպում հայ մշակույթի պահպանման համար՝ ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը այդ միջոցառումներին: 

Հեռ.՝ 091-61-36-97, էլ. փոստ՝ sipan@nli.am 

Միջազգային կազմակերպություններ.

N Կազմակերպություն Կոնտակտ
1. «ԱՌԴԱ» բարեգործական ՀՀ, Երևան, Պարույր Սևակի 9
հիմնադրամ (ARDA) (Քանաքեռ-Զեյթուն վարչ. շրջան Երևանում)
հեռ.` (374 10) 20 94 22, (374 10) 22 65 40,
ֆաքս` (37410) 26 42 60
2. ԱՄՆ ՄԶԳՀայաստան հեռ.` (374 10) 46 47 00,
(USAID Armenia) ֆաքս` (374 10) 46 47 28
վեբկայք` www.armenia.usaid.gov
էլ. փոստ` armeniacontact@usaid.gov
3. «Առաքելություն Հասցե` ք. Երևան, Սարյան 6, բն. 4
Արևելք» դանիական հեռ.` (374 10) 52 15 34, 56-67-18,
մարդասիրական ֆաքս` (374 10) 52 15 34, 56 67 18
օգնության վեբկայք` www.missioneast.am
կազմակերպություն էլ.փոստ` nona@missioneast.am
(Mission East)
4. ԱՄՆ Խաղաղության Հասցե` ք. Երևան, Չարենցի 33
կորպուս Հայաստանում հեռ.` (374 10) 52 44 50, 55-13-65,
(US Peace Corps) 56-25-65, ֆաքս` (374 10) 55 79 91
վեբկայք` www.usa.am
էլ.փոստ` pcarmenia@arm.peacecorps.gov
5. Բաց հասարակության Հասցե` ք. Երևան,
հիմնադրամներ- Թումանյան 2-րդ փակուղի, տուն 7/1
Հայաստան հեռ.` (374 10) 53 38 62, 53 67 58,
(OSI) ֆաքս` (374 10) 53 38 62, 53 67 58
վեբկայք` www.osi.am
էլ. փոստ` info@osi.am
6. Եկեղեցիների Հասցե` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին,
համաշխարհային Էջմիածին 1101, Հայաստան
խորհուրդ հեռ.` (374 10) 51 71 57, (374 10) 51 72 16
Հայաստանյան Կլոր ֆաքս` (374 10) 51 74 36
սեղան հիմնադրամ վեբկայք` www.roundtable-act.am
էլ. փոստ՝ anahit.terzikyan@gmail.com
7. Եվրասիա Հասցե` ք. Երևան Ազատության պող. 21/1,
համագործակցություն բն. 23, 0037,
հիմնադրամ (Eurasia hեռ.` (374 10) 25 15 75
Foundation) վեբկայք` www.epfound.am
էլ. փոստ` info@epfound.am
8. «Էյ-Թի-Փի» Հասցե` ք. Երևան,
բարեգործական Արշակունյաց փողոց 57/5
հիմնադրամ հեռ.` (374 10) 44 74 01, 44 74 02,
(Armenia Tree Project) 44 77 36, Ֆաքս` (374 10) 44 74 26
կայք` www.armeniatree.org
էլ,փոստ` info@armeniatree.org
9. Թուֆենկյան Հասցե` ք. Երևան, Ղազար Փարպեցի 26,
բարեգործական բն. 14 հեռ.` (374 10) 53 92 25,
հիմնադարամ /Tufenkian ֆաքս` (374 10) 53 42 05
Charitable Foundation/ կայք` www.tufenkianfoundation.am
էլ. փոստ` info@tcf.am
10. Կարմիր խաչի միջազգային Հասցե` ք. Երևան, Նաիրի Զարյան փ. 73/1
կոմիտե (ԿԽՄԿ, հեռ.` (374 10) 29 74 15, 29 74 16, 29 74
International 17, ֆաքս` (374 10) 29 74 20
Committee of Red Cross) կայք` www.icrc.org
էլ. փոստ` erevan.ere@icrc.org
11. ԿԱԶԱ շվեյցարական Հասցե` ք. Երևան, Թումանյան 24, բն.5
մարդասիրական հեռ.` (374 10) 58 40 30
հիմնադրամ (KASA) կայք` www.kasarmenia.org
էլ. փոստ` kasaam@cooperation.net
12. «Հայաստան» Հասցե` ք. Երևան,
համահայկական Կառավարական 3-րդ շենք, 2-րդ հարկ
հիմնադրամ հեռ.` (374 10) 52 15 05, 52 64 74
կայք` www.himnadram.org
էլ.փոստ` info@himnadram.org
13. Հայ օգնության ֆոնդ Հասցե` ք. Երևան, Խորենացու 22,
հեռ.`/37460/ 52-66-60,
ֆաքս`/37410/ 58-98-17
14. ՄԱԿ-ի Մանկական Հացսե` ք, Երևան, Պ. Ադամյան 14
հիմնադրամ (UNICEF) հեռ.` (374 10) 58 01 74, 58 05 16,
Ֆաքս` (374 10) 54 38 10
կայք` www.unicef.org/armenia www.unicef.org
15. ՄԱԿ-ի զարգացման Հասցե` ք. Երևան, Պ. Ադամյան 14
ծրագիր (UNDP) հեռ.` (374 10) 56 60 73,
ֆաքս` (374 10) 54 38 11
կայք` www.undp.am
էլ.փոստ` registry.am@undp.org
16. ՄԱԿ-ի Փախստականների Հասցե` ք. Երևան, Պ. Ադամյան 14
գլխավոր հանձնակատարի հեռ.` (374 10) 56 47 71, 58 48 92,
գրասենյակ (UNHCR) ֆաքս` (374 10) 56 78 17
կայք` www.undp.am
էլ.փոստ` ARMYER@unhcr.org
17. Միավորված Հացսե` ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 14
մեթոդիստների օգնության հեռ (374 10) 24 81 41,
կոմիտեի հայկական ֆաքս` (374 10) 24 92 15
մասնաճյուղ (UMCOR) կայք` www.umcor.am
էլ.փոստ` umcor@umcor.am
18. Միջազգային «Օգնություն Հասցե` ք. Երևան, Վաղարշյան 12ա
և զարգացում» հեռ.` (374 10) 26 24 28, 26 24 46,
ընկերության ֆաքս` (374 10) 26 24 28, 26 24 46
հայաստանյան կայք` www.ird-dc.org
մասնաճյուղ (IRD) էլ.փոստ` irdarm@netsys.am
19. «Նյու լայֆ Արմենիա» Հայաստան, 0033, Երևան,
բարեգործական Երզնկյան փող., 63 շենք
հիմնադրամ (Արաբկիր վարչ. շրջան Երևանում)
հեռախոս` (374 10) 22 74 64
20. Ջինիշյան հիշատակի հասցե` ք. Երևան, Աբովյան 34, բն.5
հիմնադրամ (Jinishian հեռ.` (374 10) 54 44 17, 54 44 18,
Memorial Foundation) 52 58 09, ֆաքս` (374 10) 54 28 52
կայք` www.jinishian.org
էլ.փոստ` jmf@jinishian.am
21. «Սեյվ դը չիլդրն» Հասցե` ք. Երևան, Ազատության 27,
հայաստանյան 3-րդ հարկ
գրասենյակ (Save the հեռ.` (374 10) 20 10 14,
Children) կայք` www.armenia.savethechildren.net   
էլ.փոստ` info@savethechildren.org
22. «Վորլդ Վիժն Հասցե` ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Հայաստան» միջազգային Ռոմանոս Մելիքյան 1
բարեգործական ոչ հեռ.` (374 10) 74 91 19, 74 91 18,
կառավարական 73 91 48, Ֆաքս` (374 10) 74 91 48
կազմակերպություն կայք` www.wvarmenia.am
(WORLD VISION) էլ.փոստ` wvarmenia@wvi.org
23. ՕՔՍՖԱՄ-ի հայաստանյան Հասցե՝ ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթ փ., 23 շենք, թիվ 19
մասնաճյուղ (Մեծ հեռ.` (374 10) 20 88 08,
Բրիտանիա, OXFAM) կայք՝  www.oxfam.org.uk
   էլ.փոստ` khovhannisyan@oxfam.org.uk

Երեխաների և ընտանիքների աջակցութուն և պաշտպանություն իրականացնող պետական կառույցները Արմավիրի մարզում.

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Հասցե` ՀՀ Արմավիրի մարզ, 0901 , ք. Արմավիր, Աբովյան 71

Հեռ.`  (0237 )2-37-16, (0237) 2-42-62

Ֆաքս` (010) 28-06-46

Էլ. հասցե ` armavir@mta.gov.am

Կայք՝ http://armavir.mtad.am/

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին

Հեռ. 093 23 22 49

Էլ.փոստ. armavir.yntaniq@mta.gov.am

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի

Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն

Հեռ. 0237 2 11 57

Էլ.փոստ. armavir.aroghj@mta.gov.am

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի

Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն

Հեռ. 0237 2 20 35

Էլ.փոստ. armavir.krtutyun@mta.gov.am

Արմավիրի քաղաքապետարան.

Հասցե՝ ք.Արմավիր, Հանրապետության փ. 32

Հեռ. 0237 2 36 54, 0237 2 09 96

Էջմիածնի քաղաքապետարան.

Հասցե՝ ք.Էջմիածին, Մ.Մաշտոցի 0

Հեռ. 0231 5 3663, 0231 5 2767

Կայք՝ http://www.ejmiatsin.am/

Մեծամորի քաղաքապետարան.

Հասցե՝ ք.Մեծամոր, քաղաքապետարանի շենք

Հեռ. 0237 3 444, 0237 3 4855

Կայք՝ http://metsamorcity.do.am/

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Արմավիրի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին

Հեռ.` 0237/ 2-20-57, 091/423655

Հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 137/1

Ֆաքս` 0237- 2- 20 -57

Պետ` Պետրոսյան Վարազդատ

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Բաղրամյանի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին

Հեռ.` 0233/ 2-22-54, 093/399594

Հասցե` Գղ. Բաղրամյան

Ֆաքս` 0237- 2- 24-89

Պետ` Պողոսյան Տարոն

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Վաղարշապատի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին

Հեռ.` 0231/ 5-58-10, 091/984943

Հասցե` ք. Վաղարշապատ, Մաշտոցի 1

Ֆաքս` 0231 55810

Պետ` Դանիելյան Անահիտ

Արմավիրի սոցիալական տարածքային գործակալություն

Հեռ.` 0237/ 2-29-46, 093/055100

Հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 137

Ֆաքս` 0237/2-42-62

Պետ`  Արտենյան Ռուբեն

Բաղրամյանի սոցիալական տարածքային գործակալություն

Հեռ.` 0237/ 2-29-46, 093/421795

Հասցե` Գղ. Բաղրամյան

Պետ` Խաչատրյան Սերոբ

Վաղարշապատի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն

Հեռ.` 0231/ 5-38-52, 093/495947

Հասցե` Ք. Վաղարշապատ

Պետ` Ավետիսյան Հրաչյա

Արմավիրի մարզային զբաղվածության կենտրոն

Հեռ.` 0237/ 2-34-06, 094/474472

Հասցե` ք. Արմավիր,  Աբովյան 137

Ֆաքս` 0237/ 2- 34-06

Տնօրեն` Ասատրյան Վարազդատ

Բաղրամյանի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` 0233/ 2-21-59, 094/500476

Հասցե` Գղ Բաղրամյան

Ֆաքս` 0237/ 2-21-59

Տնօրեն` Մանուկյան Ալբերտ

Վաղարշապատի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` 0231/ 2-25-19, 091/79 40 33

Հասցե` Ք. Վաղարշապատ

Ֆաքս` 0237/ 2- 25-19

Տնօրեն` Զոհրաբյան Մկրտիչ

«Արաբկիր ԲՀ» Երեխաների զարգացման վերականգնողական կենտրոն

Ղեկավար՝  Աննա Առուշանյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Շահումյան 3  

Հեռ. 0237 2 6743, 093 76 85 55

Գործունեության ոլորտ՝ բշկական, վերականգնողական ծառայությունների մատուցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին

Արմավիրի թիվ 1 հատուկ/օժանդակ դպրոց

Ղեկավար՝  Լիլիա Ասատրյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Գորկու փ. 5-րդ նրբ., 14 շենք

Հեռ. 0237 2 56 40

Գործունեության ոլորտ՝ Կրթության ապահովում մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների համար, գիշերակաց

Վաղարշապատի թիվ 2 հատուկ/օժանդակ դպրոց

Ղեկավար՝  Արտակ Միքայելյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Զվարթնոց թաղամաս

Հեռ. 0231 7 3056

Գործունեության ոլորտ՝ Կրթության ապահովում մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների համար, գիշերակաց

Երեխաների և ընտանիքների աջակցություն և պաշտպանություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները Արմավիրի մարզում.

 1. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն,

Ղեկավար՝ Նաիրա Առաքելյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Շահումյան 68ա

Հեռ. 0237 2 3034, 094 50 20 39,

Էլ.փոստ՝ info@armavirdc.org

Կայք՝ www.armavirdc.org  

Գործունեության ոլորտը՝ Սոցիալական, կրթական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, համայնքային զարգացման, երիտասարդական, կանանց հիմնախնդիրների, շահերի պաշտպանության ծրագրերի իրականացում

 1. «Արմավիրի մայրության օրրան» ՀԿ

Ղեկավար՝ Ալինա Արտաշեսյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, թիվ 2 մանկապարտեզ

Հեռ. 093 37 19 87

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն բազմազավակ ընտանիքներին

 1. «Արմենիան Լայթհաուս» բարեգործական հիմնադրամ

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, գ. Պտղունք, Վարդանանց 1

Հեռ․ 043 500503, 093 327834,

Կայք՝ www.armenianlighthouse.org

Գործունեության ոլորտ՝ Կանանց իրավունքների պաշտպանություն, բարեգործություն անապահով ընտանիքներն, տարեցներին աջակցություն, ապաստարանի տրամադրում անապաստան, կամ բռնության ենթարկված, հղի կամ մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող կանանց

 1. «Արևածագ» Երեխաների աջակցության կենտրոն/«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

Ղեկավար՝  Անահիտ Նահապետյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Երևանյան 40ա  

Հեռ. 094 55 20 39, Էլ.փոստ՝ azktim2016@gmail.com

Գործունեության ոլորտ՝ Սոցիալական և վերականգնողական ծառայությունների մատուցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին

 • «Ընտանիք և համայնք» ՀԿ

Ղեկավար՝ Քնարիկ Գարանֆիլյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր

Հեռ. 093 63 19 70,

Էլ.փոստ՝ familyandcomm@gmail.com

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաներին, խոցելի ընտանիքներին

 1. «Հույսի Մեծամոր» ՀԿ

Ղեկավար՝ Մարգարիտ Սեդրակյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, թիվ 2 մանկապարտեզ

Հեռ. 077 90 11 88

Էլ.փոստ՝ huysimetsamor@yahoo.com

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, հաշմանդամ երեխաների ծնողների կրթություն, ծնողական փոխօգնության խմբերի ստեղծում և նրանց կարողությունների հզորացում

 1. «Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ

Ղեկավար՝ Գայանե Ազոյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, գ. Հացիկ

Էլ.փոստ՝ armavirnairi@mail.ru  

Հեռ. 093 25 11 73

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամ երեխաներին և նրանց ծնողներին, աջակցություն ընտանիքների առողջապահության, սոցիալական, կրթական և կենսական պայմանների բարելավմանը

 1. «Բարձունք 5165» բարեգործական ՀԿ

Ղեկավար՝ Լուսինե Մելիքյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Արարատյան13

Հեռ. 0231 4 04 13  

Գործունեության ոլորտ՝ առղջապահական և սոցիալական ծառայությունների մատուցում զոհված և անհայտ կորած ազատամարտիկների ընտանիքներին, հաշմանդամներին, միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին

 • Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական Կլոր սեղան հիմնադրամ

Ղեկավար՝ Կարեն Նազարյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Հեռ. 010 517 157, Էլ.փոստ՝ info@roundtable-act.am

Կայք՝ http://www.roundtable-act.am  

Գործունեության ոլորտ՝ սոցիալական, կրթական ծառայությունների մատուցում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ու երեխաներին, համայնքային զարգացում

 1. «Էջմիածին» բարեգործական մշակութային հիմնադրամ

Ղեկավար՝ Կարինե Բարսեղյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Չարենցի 2/2

Հեռ.0231 5 39 26, 093 40 85 65

Գործունեության ոլորտ՝ կրթական և մշակութային ծառայությունների մատուցում սոցիալապես անապահով երեխաներին ու խմբերին

 1. Կարմիր խաչի Արմավիրի մասնաճյուղ

Ղեկավար՝ Արման Հովսեփյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Աբովյան 137

Հեռ. 0237 2 2801, Էլ.փոստ՝ armavirrb@redcross.am

 1. «Հայ Միասնության Խաչ» բարեգործական ՀԿ

Ղեկավար՝ Նարինե Ավետիսյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Շահումյան 36

Հեռ.  0231 4 56 10, 093 78 16 89

Էլ.փոստ՝ info@cau.am, Կայք՝ www.cau.am

Գործունեության ոլորտ՝ կրթական, մշակութային և սոցիալական ծառայությունների մատուցում խոցելի խմբերին ու երեխաներին

 1. «Հույսի ակունք» ՀԿ

Ղեկավար՝ Սոնա Դավթյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Մաշտոցի 65, բն.43

Հեռ. 0231 4 73 33, 093 59 83 53, Էլ.փոստ՝ davisonka@yahoo.com  

Գործունեության ոլորտ՝ սոցիալական, կրթական ծառայությունների մատուցում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

 1. «Մեր տունը» ՀԿ

Ղեկավար՝ Տիգրանուհի Կարապետյան

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք.Էջմիածին, Զոյայի 13

Հեռ. 0231 5 20 09, Էլ.փոստ՝ merdoonarmenia@gmail.com

Կայք՝ www.mer-doon.com

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն՝ կացարանի և ապրուստի տրամադրում ծնողազուրկ աղջիկ երեխաներին

15․ «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամ/գործունեություն Արմավիրի մարզի           Բաղրամյանի տարածաշրջանում

Երեխաների և ընտանիքների աջակցության ծրագրերի ղեկավար ՝ Լուսինե Սաղումյան

Հեռ. 093 25 88 55, 010 50 20 76

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն գյուղական համայնքների զարգացմանը, ենթակառուցվածքների բարելավմանը՝ առողջապահական, սոցիալական և կրթական ծրագրերի իրականացմամբ: 

Երեխաների և ընտանիքների աջակցութուն և պաշտպանություն իրականացնող պետական կառույցները Արարատի մարզում.

ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ , 0701 , ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ., 60 շենք

Հեռ.`  (010 )25-60-23, (0235) 2-52-16

Ֆաքս` (0235) 2-52-16

Էլ. հասցե ` ararat.qartughar@mta.gov.am

Կայք՝ http://ararat.mtad.am/  

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին

Հեռ. 0235 2 5393

Էլ.փոստ. ararat.yntaniq@mta.gov.am

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի

Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն

Հեռ. 0235 22316

Էլ.փոստ. ararat.aroghj@mta.gov.am

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի

Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն

Հեռ. 0235 2 2973

Էլ.փոստ. ararat.krtutyun@mta.gov.am

Արտաշատի քաղաքապետարան.

Հասցե՝ Ք.Արտաշատ, Օգոստոսի փ. 23-ի, 62 շենք

Հեռ. 0235 2 2383

Մասիսի քաղաքապետարան.

Հասցե՝ ք.Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ, քաղաքապետարանի վարչական շենք

Հեռ. 0236 4 3040

Արարատի քաղաքապետարան.

Հասցե՝ ք.Արարատ, Շահումյան 34

Հեռ. 0234 4 4747

Վեդու քաղաքապետարան.

Հասցե՝ ք.Վեդի, Թումանյան 6

Հեռ. 0234 2 3332

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Արարատի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին

Հեռ.` 0234 2 35 45, 2 22 09

Հասցե` ք. Վեդի, Թումանյան 6

Ֆաքս` 0234 2 35 45

Պետ` Առաքելյան Արման

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Արտաշատի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին

Հեռ.` 0235 2 34 09

Հասցե` ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի 60

Ֆաքս` 0235 2 34 09

Պետ` Սարգսյան Սեդրակ Արտավազդի 

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Մասիսի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին

Հեռ.` 0236 4 03 51

Հասցե` ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 4

Ֆաքս` 0236 4 03 51

Պետ` Խաչատրյան Ռոբերտ

Սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմիններ /ՍԾՏՄ/

Արարատի սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժին /ՍԾՏԲ/

Հեռ.` 0238 4 47 11

Հասցե` ք. Արարատ, Շահումյան 34

Էլ. փոստ` ararat_ststg@norq.am

Արտաշատի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն /ՍԱՏԳ/

Հեռ.` 0235 2 28 67, 2 13 73

Հասցե` ք. Արտաշատ ,Իսակովի 47

Էլ. փոստ` artashat_ststg@norq.am

Պետ` Մարտիրոսյան Խորեն Աշոտի

Մասիսի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն /ՍԱՏԳ/

Հեռ.` 0236 4 10 51, 4 50 61

Հասցե` ք. Մասիս Կենտրոնական հրապարակ 4

Էլ. փոստ` masis_ststg@norq.am

Պետ` Հովսեփյան Վարդան Գրիշայի

Վեդու սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն /ՍԱՏԳ/

Հեռ.` 0234 2 34 83, 2 34 75

Հասցե` ք. Վեդի, Արարատյան 55

Էլ. փոստ` vedi_ststg@norq.am

Պետ` Կարախանյան Սերյոժա

Արարատի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` 0238 4 41 27

Հասցե` ք. Արարատ, Շահումյան 34

Ֆաքս` 0238 4 41 27

Տնօրեն` Աղազարյան Վաչիկ Վարդանի

Արտաշատի զբաղվածության մարզային կենտրոն

Հեռ.` 0235 2 41 72, 2 40 06

Հասցե` ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի 64

Ֆաքս` 0235 2 40 06

Տնօրեն` Ավետիսյան Վաչիկ Գրիգորի

Մասիսի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` 0236 4 24 80,4 23 07

Հասցե` ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 4

Տնօրեն` Ավետիսյան Գառնիկ Վահանի

Վեդու զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` 0234 2 27 06

Հասցե` ք. Վեդի, Արարատյան 55

Ֆաքս` 0234 2 27 06

Տնօրեն` Մկրտչյան Վահագ

«Նոր-Խարբեդի մասնագիտացված մանկատուն»

Ղեկավար՝ Հարություն Բալասանյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, գ. Նոր- Խարբերդ, Բաղրամյան 58

Հեռ. 0236 6 4500, 091 42 79 60, Էլ. փոստ` hbalasanian@yahoo.com

Գործունեության ոլորտ` մանկատուն, ծնողազուրկ երեխաների խնամք և ապաստան

«Արաբկիր ԲՀ» Երեխաների զարգացման վերականգնողական կենտրոն

Ղեկավար՝ Նանա Կարապետյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Կամոյի 18բ

Հեռ. 0235 2 2510, 093 53 20 26,

Էլ.փոստ՝ artashatezvk@mail.ru    

Երեխաների և ընտանիքների աջակցություն և պաշտպանություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները Արարատի մարզում.

 1. «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, Արտաշատի համայնքային կենտրոն

Ղեկավար՝ Զարուհի Սարգյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Իսակովի 47շ.,

Հեռ. 0235 2 38 42, 055 37 25 10, Էլ.փոստ՝ org@ngo.mission.am

Մասնաճյուղեր՝ ք.Մասիս, Դպրոցականների 33շ. (մանկապարտեզ)

Գործունեության ոլորտը՝ Սոցիալական ծառայությունների մատուցում միայնակ տարեցներին ու հաշմանդամներին

 1. «Աստղաշող» ՀԿ

Ղեկավար՝ Էլմիրա Բարսեղյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Ս. Հակոբյան 30

Հեռ. 0235 2 06 80

Գործունեության ոլորտ՝ սոցիալական և առողջապահական ծառայություններ մանկուց հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին

 • «Արարատ քաղաքի կանանց խորհուրդ»

Ղեկավար՝ Սեդա Դարբինյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արարատ, Շահումյան 28

Հեռ. 093 62 59 93,

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին

 1. «Արձագանք» ՀԿ

Ղեկավար՝ Սուսաննա Նիկոլայան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Մասիս, Նոր Թաղամաս 121

Հեռ. 094 51 55 31,  0236 4 3172

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամ երեխաներին  և Արցախյան պատերազմի հաշմանդամ-ազատամարտիկներին

 1. «Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների միություն» ՀԿ

Ղեկավար՝ Սեդա Աթոյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23, 66

Հեռ. 0235 2 4002

Գործունեության ոլորտ՝ առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների տրամադրում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին

 1. «Խաչ-Մար» առողջապահական ՀԿ

Ղեկավար՝ Ստեփան Խաչատրյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Մասիս, Դպրոցականների 9/1

Հեռ. 091 82 00 82, 093 04 80 88, Էլ.փոստ՝ Khach.mar@mail.ru

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն երիտասարդներին, երեխաներին, խոցելի  խմբերին

 1. Կարմիր խաչի Արտաշատի մասնաճյուղ

Ղեկավար՝ Ժասմենա Նալբանդյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, թիվ 4 մանկապարտեզ

Հեռ. 094 70 41 19, Էլ.փոստ՝ jasmen.a@mail.ru

Գործունեության ոլորտ՝ երկկողմանի ծնողազուրկ անչափահաս երեխաներին օգնության տրամադրում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգնություն, բժշկական օգնության տրամադրում, ծերերին աջակցության տրամադրում

 1. Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, Արտաշատի մասնաճյուղ

Ղեկավար՝ Վարդիթեր Ղազարյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23, 60

Հեռ.0235 2 39 65, 099 87 52 22

Գործունեության ոլորտ՝ սոցիալական, կրթական

 1. «Հայկական Կարիտաս» Արտաշատի մասնաճյուղ

Ղեկավար՝ Գայանե Վարդանյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Իսակովի շենք 105,

ք.Արտաշատ, Մարքսի շենք 11,

Հեռ. 0235 2 56 65, 0235 2 26 16, 055 27 07 48

Գործունեության ոլորտ՝ տարեցների տնային խնամք, անապահով երեխաների ցերեկային կենտրոն

 1. «Հասարակության զարգացմանն աջակցող կանանց ասոցիացիա» ՀԿ

Ղեկավար՝ Գայանե Գրիգորյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/109

Հեռ. 095 02 57 53, Էլ.փոստ՝ gyepremyan@yahoo.com

Գործունեության ոլորտ՝ բարեգործական՝ օգնել անապահով ընտանիքներին, կրթական, սոցիալական

 1. Հայ Օգնության Միության Արտաշատի «Ուրմիա» մասնաճյուղ

Ղեկավար՝ Գոհար Մինասյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Մխչյան փ., տուն 108

Հեռ. 098 55 10 56

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին, զոհված զինծառայողների երեխաներին և ընտանիքներին, աջակցություն սիրիահայերին, աջակցություն սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներին

 1. «Հայտուր» ՀԿ

Ղեկավար՝ Մարիամ Մարտիրոսյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Ներսիսյան 9/50

Հեռ. 099 27 28 87,

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն երիտասարդներին, հաշմանդամներին, դպրոցականներին

 • «ՀՀ հաշմանդամների ասոցիացիայի Մասիսի մասնաճյուղ»

Ղեկավար՝ Քնարիկ Հարությունյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Հերացու փողոց, <<Էլեն>> մանկապարտեզի շենք,

Հեռ. 093 37 64 55,

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց

 • «Հրեշտակ մանկապատանեկան»

Ղեկավար՝ Իզաբելլա Աղեկյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արարատ, Շահումյան 28

Հեռ. 0238 4 21 54,

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն համայնքի խոցելի խմբերին

 1. «Մասիս» բարեգործական ՀԿ

Ղեկավար՝ Հովհաննես  Ղալեչյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Մասիս,

քաղաքապետարանի շենք, 4-րդ հարկ, 13 ս.,

Հեռ. 093 52 09 36,

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն երեխաներին, երիտասարդներին, խոցելի խմբերին

 1. «Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ՀԿ

Ղեկավար՝ Տիգրան Շիրինյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Շահումյան 36

Հեռ. 0234 4 1393, 091 575330, Էլ. փոստ` ngo.together@gmail.com

Գործունեության ոլորտ՝ աջակցություն hաշմանդամություն ունեցող անձանց

 1. «Արևածագ» Երեխաների աջակցության կենտրոնի Արտաշատի մասնաճյուղ/«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

Ղեկավար՝  Անահիտ Նահապետյան, Վիոլետա Ալոյան

Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի, շ.109 /Արտադպրոցական աշխատանքների կենտրոն  

Հեռ. 093 71 97 67, Էլ.փոստ՝ viola.aloyan@mail.ru

Գործունեության ոլորտ՝ Սոցիալական և վերականգնողական ծառայությունների մատուցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին